facebook
twitter
youtube

Deltagare i Next Up 2014

Tio skolor från Stockholms-regionen deltog i premiäromgången av Next Up. De flesta arbetade med sina tävlingsbidrag som en del av sin ordinarie teknikundervisning. Några arbetade i tillägg med casen ämnesövergripande, med koppling till svenska och SO-ämnen. Ett par skolor genomförde tävlingen inom ramen för Elevens val.


Källtorpskolan i Järfälla är en 6-9 skola, med en särskild undervisningsgrupp KÄ6-9E och en förberedelseklass. Elevantalet i Källtorpskolan, höstterminen 2013, är över 400. Skolan har även ett Kunskapscentrum (KC)

Klasserna är organiserade i fyra arbetslag (årskursvis). Klasserna hålls samman i alla ämnen utom i språkval, praktiskt/estetiska ämnen och i matematik. Alla elever får testa moderna språk innan de väljer. Matematiken är parallellagd årskursvis med extra lärare utöver klasslärare för att kunna bilda mindre och flexibla undervisningsgrupper.

Ansvariga för skolans medverkan i Next Up är: Lars Hansekers och Elin Näslund. Rektor Marie-Louise Yllner-Geuken sitter också med i styrgruppen för Next Up.

Källtorpskolan på webben

Kunskapsskolan är landets ledande friskola med 29 grundskolor, sju gymnasier, 10 000 elever och 900 medarbetare. Skolan är öppen för alla elever, tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng.

Kunskapsskolan i Nacka är öppen för alla elever och omfattar skolår 6-9. Skolan har cirka 360 elever, 22 lärare och fem övriga medarbetare.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Andreas Persson

Kunskapsskolan i Nacka på webben

Kunskapsskolan är landets ledande friskola med 29 grundskolor, sju gymnasier, 10 000 elever och 900 medarbetare. Skolan är öppen för alla elever, tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng.

Kunskapsskolan i Saltsjöbaden erbjuder årskurs 6-9-skola med plats för cirka 180 elever. Även årskurs 4-5 HT14.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Lisa Lager

Kunskapsskolan i Saltsjöbaden på webben

På Myrsjöskolan välkomnar engagerad och välutbildad personal barn och ungdomar från 6-16 år. Skolans fokus ligger på elevernas kunskapsutveckling och kunskapsglädje. Vi arbetar för stor delaktighet för såväl elever och personal som föräldrar och vi vill vara kända för hög kompetens och professionellt bemötande av alla som kommer i kontakt med oss.

Myrsjöskolan ska vara en skola där man vågar pröva nytt och utmana, en bra skola som vill bli ännu bättre.

Ansvariga för skolans medverkan i Next Up är: Niklas André, Lisen Bolander och Lars Gullbrandson

Myrsjöskolan på webben

Eklidens skola arbetar aktivt för att öka elevernas inflytande över skolarbetets innehåll och form, och för att alla, elever och lärare, ska känna sig trygga och respekterade. Till skolans profil hör musik-, idrott-, projekt, naturvetenskapliga-, matematik- och språkklasser samt särskola.

Skolan ligger på Järlahöjden, centralt i Nacka.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Niklas Pinzke

Eklidens skola på webben

Birkaskolan är en friskola som drivs i föräldrakooperativ form av Mälaröarnas Montessori
ekonomisk förening. Birkaskolan erbjuder verksamhet från 1 till 15 år.
I Birkaskolans 6-9 verksamhet vill vi att hela barnet ska utvecklas och växa. Kraven ökar i och med att betygen kommer in i bilden. I allt detta vill vi att hela barnet ska mogna och utvecklas på alla plan, socialt, emotionellt, själsligt och intellektuellt.

Vi arbetar för att barnen ska känna en helhet i det de gör och att de ska känna sig bekväma med sig själva och sin omvärld. Detta gör vi genom att arbeta mycket i projekt, ha utökad prao och anordna studieresor i de olika årskurserna.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Karin Wivallius

Birkaskolan på webben

Husbygårdsskolan är en F – 9 skola beläget mitt i hjärtat av Husby. Fokus för vår skola ligger i att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt de kan utifrån sina förutsättningar.

Vi har ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser och vi har ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat är att alla elever på skolan har tillgång till I-pads. Eleverna i F-5 delar två elever på en I-pad och eleverna i åk 6-9 har egna Ipad som de lånat från skolan.

Vi har också interaktiva whiteboards i alla klassrum. Alla dessa redskap används ofta i undervisningen.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Kaj Schmidt

Husbygårdsskolan på webben

Mälarhöjdens skola är en av Stockholms största grundskolor. Skolan är en F- 9 skola med 1136 elever. 444 barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Trots att skolan är stor är trivseln hög både bland personal och elever. Mälarhöjdens skola har en god ekonomi och goda resultat.

Vår grundorganisation består av totalt 44 klasser. Vi har fyra fritidshem, som jobbar i vertikala arbetslag.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Åsa Ericsson

Mälarhöjdens skola på webben

Framtidens skola finns mitt i Kista, ett av Europas högteknologiska industrikluster med stark IT-inriktning. Ärvingeskolans personal ser läget som en sporre att utveckla en undervisning som ligger i framkant pedagogiskt.

Det betyder att vi utvecklar ämnesdjup och helhetsperspektiv i undervisningen. Till stöd för det använder vi oss av IT. Varje elev har tillgång till en iPad eller bärbar dator för att användas i skolarbetet. Alla klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor.

Ansvariga för skolans medverkan i Next Up är: Roger Terner, Lorin Nasberg och Jan-Erik Ståhl

Ärvingeskolan på webben

Björkebyskolan ligger i Skälby precis vid gränsen till Barkarby i Järfälla kommun. Skolan är en 6-9 skola med drygt 400 elever. På skolan finns fyra profilinriktningar: Estet, Idrott och friluftsliv, Global kommunikation samt Naturvetenskap och teknik.

Björkebyskolan är den enda skolan i kommunen där eleverna i åk 6 ges möjlighet att pröva på alla moderna språk innan de väljer. Ett av dem är kinesiska, vilket också i sig är unikt.

Ansvariga för skolans medverkan i Next Up är: Daniel Poland

Björkebyskolan på webben