facebook
twitter
youtube

Case Stockholm

I Next Up tävlar åttondeklassare med andra skolor i regionen om vem som tar fram de bästa förslagen till lösningar på verklighetskopplade praktikfall – case – från de IT-företag som är guldpartners till Next Up. Varje klass arbetar med två av de totalt fem casen, som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.

Casen har tagits fram av guldpartnerföretagen tillsammans med lärare, utifrån tre förutsättningar:

  1. De ska knyta an till företagens verkliga affärer
  2. De ska vara kopplade till läroplanen
  3. De ska kännas inspirerande att jobba med för både tjejer och killar.

Finalcaset

Caset som de tre finallagen i tävlingen Next Up fick två timmar på sig att lösa, hade rubriken ”Hur göra äldreomsorgen mer attraktiv genom digitalisering?”. Caset har utarbetats av Karin Wivallius, SO-lärare på Birkaskolan i Ekerö, Mikael von Otter, näringspolitisk expert med fokus välfärdsteknologi, samt Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med fokus kompetensförsörjning, båda på IT&Telekomföretagen. Läs och ladda ner: Finalcase Next Up Stockholm 2015


Case 1

Hur säkra trivsel och delaktighet i en nybyggd stadsdel?

Förutsättningar
Vi befinner oss i år 2025, då allt och alla är uppkopplade med sensorer av olika slag, i något som kan kallas Networked Society. Under slutet av 10-talet och början av 20-talet har problemet med utanförskap förstärkts, i synnerhet hos olika ungdomsgrupper.

Uppdraget
En ny stadsdel, med plats för 8000 invånare, ska byggas söder om Stockholm. Ni är ett team från Ericsson som fått i uppdrag av det ansvariga fastighetsbolaget att komplettera de fysiska byggplanerna med digitala lösningar som i största möjliga mån bidrar till trivsel och delaktighet livskvalitet för ungdomar i åldrarna 15-25.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 2

Vilken IT-lösning ska en nystartad skola satsa på för att främja lärandet?

Förutsättningar
En friskolekoncern skall starta en helt ny grundskola. Koncernens ambition är att skolan ska ligga i framkant då det kommer till IT i undervisningen, och de har tagit fram en ordentlig budget för detta.

Uppdraget
Ni är ett team från HP som fått i uppdrag från friskolekoncernen att ta fram förslag på en IT-lösning med eventuella tillhörande fysiska produkter, som dels ska göra det praktiska skolarbetet smidigare för både elever och lärare, dels säkra att läroplanens mål rörande kunskaper och förmågor uppfylls.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 3

Hur kan man använda sociala mediers "digitala spår" för att skapa en bättre miljö?

Förutsättningar
Allt du gör på nätet via din telefon, padda eller dator lämnar digitala spår efter sig. Det man skriver på sociala medier har en enorm betydelse att påverka företag och människor då vi alla lämnar "digitala spår" genom Twitter, Instagram, Snapchat osv.

Uppdraget
Ni jobbar på ett nystartat företag och ska öppna fem nya butiker med en tillhörande e-handelsbutik. Era kläder är unika för att de är de mest miljövänliga kläderna på marknaden. Ni ska försöka uppmuntra era kunder att via sociala medier berätta att då man köper era kläder prioriterar man också miljön. Tillsammans med IFS ska ni starta ett projekt för att gemensamt utveckla en ny applikation till smartphones.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 4

Hur kan vi ta reda på vad befolkningen tänker och känner i akuta lägen?

Förutsättningar
Det har brutit ut en Ebola-epidemi och många människor har smittats eller avlidit av viruset i Afrika under 2014. Myndigheter vill nu veta hur Sveriges befolkning känner inför denna epidemi. Vad vet de om sjukdomen? Hur oroliga är de?

Uppdraget
Ni är ett projektteam från Sogeti som fått i uppdrag från en beställarorganisation som företräder ”blåljusmyndigheter” (polis, ambulans, brandkår) att ta fram en lösning där myndigheterna vid en nödsituation snabbt kan få information kring hur folk tänker, tycker och mår, och som också ger möjlighet att ge återkoppling till dem man samlat information från.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 5

Hur kan telekom möjliggöra sjukvård på distans?

Förutsättningar
Den senaste tidens kraftiga regnoväder har lett till att Göteborg är översvämmat och stora delar av staden ligger under vatten. Flera tusen invånare är instängda i sina hem och bland dem finns många äldre och sjuka människor som behöver daglig tillsyn och omvårdnad, men vattenmassorna gör att sjukvårdspersonalen inte hinner ta sig runt till alla i den utsträckningen man kan göra i vanliga fall.

Uppdraget
Ni ingår i ett projektteam på Telia som får i uppdrag att ta fram kommunikationstjänster som möjliggör självhjälp i hemmet och vård på distans för de som behöver, samt effektiva lösningar som gör att sjukvårdspersonalen löpande kan följa upp de som är sjuka och veta hur de bör prioritera sina utryckningar och insatser.

Ladda ner beskrivning som pdf