facebook
twitter
youtube

Case Stockholm 2016

I Next Up tävlar åttondeklassare med andra skolor i regionen om vem som tar fram de bästa förslagen till lösningar på verklighetskopplade praktikfall, så kallade case. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare från DataTjej. Det här är de case eleverna i Stockholm arbetar med i år.


Case 1

En modern skola för människor och miljö

Förutsättningar
Året är 2016 och teknikutvecklingen går fort. Sådant vi brukade kalla science fiction är nu verklighet. Vi lär oss på nya sätt och det ställer nya krav på hur skolan utformar undervisningen och lärmiljöerna, både fysiska och digitala, som man erbjuder elever och personal.

Uppdraget
Skolan ni går i ska renoveras och man vill passa på att utrusta klassrummen med nya tekniska lösningar för skolarbetet. Ni ingår i en arbetsgrupp som tillsammans med Atea ska ta fram ett förslag på hur klassrummen skall utrustas och designas.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 2

Hur kan digitalisering av klassrummet förbättra lärandet?

Förutsättningar
Enligt arbetsgivarorganisation Teknikföretagen kommer det fattas 50 000 ingenjörer i Sverige år 2030. Även EU har gått ut med att det kommer att saknas 1 miljon programmerare år 2019 och behovet ser inte ut att minska under de närmaste 15 åren.

Uppdraget
Ni är ett team från Ericsson som ska skapa det digitala klassrummet och komma med idéer hur undervisning och skola kan se ut år 2030.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 3

Programmering i undervisningen

Förutsättningar
På Hogia tänker vi mycket på framtiden och ser att inom 5-10 år kommer IT-branschen behöva fler personer som kan programmera.

Uppdraget
Skapa ett utbildningskoncept där elever får lära sig programmera.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 4

Hur kan skolundervisningen förbättras genom Internet of Things?

Förutsättningar
Idag kan våra mobiltelefoner, smarta klockor, bilar, tvättmaskiner och väldigt mycket annat i samhället samla in och utbyta data. Informationen som samlas in kan användas för att förenkla eller effektivisera vardagliga uppgifter. Detta kallas för Internet of Things.

Uppdraget
Undervisningen i skolan sker idag med omoderna metoder. Skolan har därför tillsatt en intern utredningsgrupp som tillsammans med IFS ska utreda och genomföra en nytänkande lösning för att modernisera undervisningsmetoderna. Ni ingår i den interna utredningsgruppen och ska nu ta fram en lösning inom Internet of Things tillsammans med IFS affärssystem, så att skolans undervisning blir en förebild för landets övriga skolor.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 5

En modern skola för människor och miljö

Förutsättningar
Matematik är viktigare än någonsin. Hur gör vi matematik till något som alla vill lära sig och bli bra på?

Uppdraget
Ni ska ta fram förslag på lösningar och metoder som gör matematik till ett populärt och resultatrikt ämne, så att alla som går ut skolan kan matematisk problemlösning och har tillräcklig kunskap för att gå vidare till högre studier.

Ladda ner beskrivning som pdf