facebook
twitter
youtube

Case Väst 2016

I Next Up tävlar åttondeklassare med andra skolor i regionen om vem som tar fram de bästa förslagen till lösningar på verklighetskopplade praktikfall, så kallade case. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare från DataTjej. Det här är de case eleverna i Väst arbetar med i år.


Case 1

Hur kan IT hjälpa nyanlända ungdomar med deras skolgång?

Förutsättningar
Bland alla flyktingar som anländer till Sverige så är en stor andel skolungdomar. De har inte bara flytt från sina hem utan har även förlorat möjligheten till att gå i skolan. Att snabbt kunna återuppta skolgången är viktigt för att kunna fortsätta utvecklas.

Uppdraget
Ni skall ta fram ett lösningsförslag på hur man kan integrera en nyanländ skolungdom i den Svenska skolundervisningen med hjälp av IT. Man kan förutsätta att hen inte kan Svenska eller Engelska och att asylprocessen gör att hen kan behöva flytta runt geografiskt flera gånger på kort tid

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 2

Hur ser morgondagens digitala klassrum ut där alla är ivriga att ta till sig ny kunskap?

Förutsättningar
2015 gick Teknikföretagen ut med att man kommer att sakna 50 000 ingenjörer i Sverige år 2030. 2014 sa EU att man kommer att sakna
1 miljon programmerare till 2019 och behovet ser inte ut att minska inför 2030.

Uppdraget
Det digitala klassrummet skall byggas upp som ett förslag, på ”Framtidsskolan” i Göteborg med omnejd till hur undervisning och skola kan se ut 2030. Ni är ett team från Ericsson som fått uppdraget att bygga detta klassrum. Ni skall använda teknik som finns idag, som ni tror kan komma imorgon och belysa områden som tex.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 3

Hur kan Framtidens boende vara en plats för lärande?

Förutsättningar
Ditt hem, oavsett om det är ett hus eller en lägenhet, är en plats för kunskap och lärande. Vi lär oss ständigt genom hela livet och många gånger är platsen där du lär dig ditt hem.

Uppdraget
Året är 2025 och ni jobbar på Framtiden och ska bygga ett nytt bostadshus i Göteborg med den senaste tekniken. Ni vill att alla lägenheter i huset ska underlätta vardagen för både barnen som går i skolan och de vuxna som arbetar. Lägenheterna ska vara utrustade med teknik som skapar goda förutsättningar för t.ex. skolarbete, samvaro och trygghet. Det är inte bara genom att läsa som vi lär oss, samvaro med vår familj och andra medmänniskor är också en källa för lärande och då blir hemmet extra viktigt.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 4

Programmering i undervisningen

Förutsättningar
Vi vet att IT-branschen behöver fler personer som kan programmera och vi på Hogia som har ett långsiktigt åtagande till våra kunder vill verkligen inte stå utan arbetskraft om 5-10 år.

Uppdraget
Skapa ett utbildningskoncept där elever får lära sig programmera. För att få detta koncept att bli levande på skolorna så ska ni även skapa en lärarhandledning. Vi har sett att det kan råda brist på kunskap bland lärare och att det har varit ett hinder för att ta in programmering i undervisningen.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 5

Gör matematik attraktivt för framtidens elever

Förutsättningar
Matematik är viktigare än någonsin. Hur gör vi matematik till något som alla vill lära sig och bli bra på?

Uppdraget
Ni skall ta fram förslag på lösningar och metoder för att göra matematik till ett populärt och framgångsrikt ämne, så att alla som går ut skolan lär sig matematisk problemlösning och har kunskap nog att gå vidare till högre studier.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 6

How can we extend education outside of the physical classroom?

Förutsättningar
Everyday we travel… from home to school, into town, to sports practice or a friend’s house and back to home. We don’t live our lives in a single destination and our experiences and life lessons that shape who we are also without borders.

Uppdraget
How can we extend education outside of the physical classroom?

Ladda ner beskrivning som pdf