facebook
twitter
youtube

Case Väst

I Next Up tävlar åttondeklassare med andra skolor i regionen om vem som tar fram de bästa förslagen till lösningar på verklighetskopplade praktikfall – case – från de IT-företag som är guldpartners till Next Up. Varje klass arbetar med två av de totalt fem casen, som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.

Casen har tagits fram av guldpartnerföretagen tillsammans med lärare, utifrån tre förutsättningar:

  1. De ska knyta an till företagens verkliga affärer
  2. De ska vara kopplade till läroplanen
  3. De ska kännas inspirerande att jobba med för både tjejer och killar.

Finalcaset

Caset som de tre finallagen i tävlingen Next Up fick två timmar på sig att lösa, hade rubriken ”Hur göra äldreomsorgen mer attraktiv genom digitalisering?”. Caset har utarbetats av Karin Wivallius, SO-lärare på Birkaskolan i Ekerö, Mikael von Otter, näringspolitisk expert med fokus välfärdsteknologi, samt Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med fokus kompetensförsörjning, båda på IT&Telekomföretagen. Läs och ladda ner: Finalcase Next Up Väst 2015_Attraktiv äldreomsorg


Case 1

Interaktivt uppkopplat science center

Förutsättningar
Cybercom har ett uppdrag för Universeum att bygga det nya uppkopplade vetenskapscentrat. Universeum söker hela tiden nya möjligheter att öka kunskap och intresse kring naturvetenskap och teknik. Barn och tonåringar är framtidens forskare som kommer att göra världen bättre genom att minska svält, hantera naturkatastrofer, bevara biologisk mångfald etc. Alla har inte möjlighet att komma till Universeum så en tanke är att man ska kunna ta del av det som finns i huset utan att fysiskt vara på plats.

Uppdraget
Ni ingår i ett projektteam som ska ta fram en eller flera lösningar för det uppkopplade vetenskapscentrat som gör att upplevelsen kan bli större för gästerna.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 2

Hur säkra trivsel och delaktighet i en nybyggd stadsdel?

Förutsättningar
Vi befinner oss i år 2025, då allt och alla är uppkopplade med sensorer av olika slag, i något som kan kallas Networked Society. Under slutet av 10-talet och början av 20-talet har problemet med utanförskap förstärkts, i synnerhet hos olika ungdomsgrupper.

Uppdraget
En ny stadsdel, med plats för 8000 invånare, ska byggas söder om Stockholm. Ni är ett team från Ericsson som fått i uppdrag av det ansvariga fastighetsbolaget att komplettera de fysiska byggplanerna med digitala lösningar som i största möjliga mån bidrar till trivsel och delaktighet livskvalitet för ungdomar i åldrarna 15-25.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 3

Etiskt korrekt framställda produkter. Vet du om ett barn har tillverkat dina jeans?

Förutsättningar
I kampen om att minska varors tillverkningskostnader så använder sig företag tyvärr i allt större utsträckning av oegentliga metoder. Det kan röra allt från barnarbete till miljöfarliga kemikalier eller dålig och farlig arbetsmiljö. Det kan röra sig om korruption i samband med etablering av tillverkningsindustrin landet där produkten tillverkas.

Som konsument är det snudd på omöjligt att hålla koll på detta, vi förutsätter att myndigheter eller butikskedjor gör det, men tyvärr kan vi allt som oftast läsa på nyheterna att detta inte fungerar.


Uppdraget
Vilken information vill du som konsument få i samband med köp av olika typer av varor för att känna dig trygg med att varan är etiskt bra framställt? Hur skulle den tekniska lösningen kunna se ut för att förmedla denna information till dig som konsument kunna se ut?

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 4

Samspel mellan dator och människa för bättre skolmat

Förutsättningar
En alldeles vanlig 8:e klass får sina liv förändrade år 2024. Den sommaren gör sig den globala klimatförändringen synlig även i Sverige, med regn och översvämningar. I värmen och vattnets spår dyker nya problem upp, t ex sjukdomar som malaria. Ungdomarna inser att maten de äter är en del av problemet.

Uppdraget
Ni ingår i ett projektteam på IBM som får i uppdrag at ta fram ett kognitivt system för att göra bättre skolmat. Hur använder det kognitiva systemet sig av information och hur presenteras den? Hur har systemen lärt sig?

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 5

Hur kan telekom möjliggöra sjukvård på distans?

Förutsättningar
Den senaste tidens varma klimat har lett till kraftiga skogsbränder i Västmanland och stora delar av landskapet är brandhärjat och den farliga brandröken breder ut sig. Flera tusen invånare är instängda i sina hem och bland dem finns många äldre och sjuka människor som behöver daglig tillsyn och omvårdnad, men de akuta insatserna i samband med bränderna gör att sjukvårdspersonalen inte hinner ta sig runt till alla i den utsträckningen man kan göra i vanliga fall.

Uppdraget
Ni ingår i ett projektteam på Telia som får i uppdrag att ta fram tjänster som möjliggörsjälvhjälp i hemmet och vård på distans för de som behöver, samt lösningar på effektiva larm, som gör att sjukvårdspersonalen vet hur de bör prioritera sina utryckningar och insatser.

Ladda ner beskrivning som pdf