facebook
twitter
youtube

Skolor i Väst som är Next Up

Nio skolor från Väst-regionen deltar i  Next Up 2015. Skolorna tävlar med varandra om vem som tar fram det bästa förslaget på lösning på totalt fem case som tagits fram av de IT-företag som är Next Ups guldpartners. De deltagande skolklasserna arbetar med två av de totalt fem casen, som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.  Varje skola utser inför finalen ett tävlingslag bestående av fem elever, varav minst två tjejer, som får presentera klassens lösningar för kvalificerade juryer under tävlingsdagen.

Handledning för dig som är lärare

Vad är Next Up? Hur jobbar vi med det i klassen? Hur är arbetet kopplat till läroplanen? Hur bedöms elevernas arbete?  Allt detta får du svar på här: Lärarhandledning_Next Up


Casa Montessori är en fristående skola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer de nationella läroplanerna. Skolan har vuxit successivt sedan starten 1987 och omfattar idag förskola till årskurs 9 med 228 barn och elever.

Frillesåsskolan ligger mitt i Frillesås samhälle. Skolan är byggd efter principen ”skolby”. Skolgården är vacker och luftig med mycket grönska som ramar in de olika husen. Frillesåsskolan är en förskoleklass-9 skola. Totalt går det ca 485 elever i skolan.

Kronan är en skola som ligger i hjärtat av Kronogården i Centrala skolområdet i Trollhättan. På skolan går drygt 400 elever i årskurs F-9. Varje klassrum är utrustat med en SMARTboard och både lärare och elever har god tillgång till bärbara datorer och iPads. I samarbete med Innovatum Science Center har vi skapat vår, numera portabla, Matteverkstad där vi bland annat arbetar praktiskt med matematik.

Kvarnbyskolan har ca 420 elever, och är Mölndals stads mest centrala 7-9 skola. Trygghet och en god studiemiljö gör att våra elever får mycket goda studieresultat i samarbete med kompetenta och utbildade pedagoger. Kvarnbyskolan tillhör de skolor där eleverna har högst meritpoäng i Sverige.

Lexby skola ligger i Säveåns dalgång nedanför Brattefjäll. På skolan arbetar cirka 55 personer. Förutom pedagogisk personal finns följande stödpersonal för eleverna: fritidsledare, elevcoach, IT-helpdesk, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare.

Stenungsunds Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar. Hos oss kan du börja från det att du är ett år och gå via förskolan till förskoleklass och genom hela grundskolan.

Örbyskolan är en modern skola med elever från förskoleklass upp till årskurs 9, som ligger i ett naturskönt område. Skolan har nära till skogs- och friluftsområden, badsjöar och idrottsplatser. På skolan går cirka 465 elever. Örbyskolan är en lugn och trygg skola där ”alla känner alla”.