facebook
twitter
youtube

Case Umeå

I Next Up tävlar åttondeklassare med andra skolor i Umeå-regionen om vem som tar fram de bästa förslagen till lösningar på verklighetskopplade praktikfall – case – från de IT-företag som är guldpartners till Next Up. Varje klass arbetar med de två casen, som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.

Casen har tagits fram av guldpartnerföretagen tillsammans med lärare, utifrån tre förutsättningar:

  1. De ska knyta an till företagens verkliga affärer
  2. De ska vara kopplade till läroplanen
  3. De ska kännas inspirerande att jobba med för både tjejer och killar.

Case 1

Hur säkra trivsel och delaktighet i en nybyggd stadsdel?

Förutsättningar
Vi befinner oss i år 2025, då allt och alla är uppkopplade med sensorer av olika slag, i något som kan kallas Networked Society. Under slutet av 10-talet och början av 20-talet har problemet med utanförskap förstärkts, i synnerhet hos olika ungdomsgrupper.

Uppdraget
En ny stadsdel, med plats för 8000 invånare, ska byggas söder om Stockholm. Ni är ett team från Ericsson som fått i uppdrag av det ansvariga fastighetsbolaget att komplettera de fysiska byggplanerna med digitala lösningar som i största möjliga mån bidrar till trivsel och delaktighet livskvalitet för ungdomar i åldrarna 15-25.

Ladda ner beskrivning som pdf

Case 2

Vilken är konferenstelefonens plats i det framtida distansmötet?

Förutsättningar
Att genomföra möten på distans kommer att bli allt viktigare i framtiden. Organisationer blir allt mer globala, med mötesdeltagare som befinner sig på långa avstånd från varandra. Att samlas fysiskt är både dyrt och skadligt för miljön.

Uppdraget
Ni är ett team från Konftel som, utifrån hur Konftels produktutbud ser ut idag, har fått i uppdrag ta fram en strategi för hur konferenstelefonen ska utvecklas i framtidens mötesrum/mötesituation. Siktet är inställt på år 2025.

Ladda ner beskrivning som pdf