facebook
twitter
youtube

Skolor i Umeå som är Next Up

Fyra skolor från Umeå-regionen deltar i  Next Up 2015. Skolorna tävlar med varandra om vem som tar fram det bästa förslaget på lösning på  två case som tagits fram av de IT-företag som är Next Ups partners. De deltagande skolklasserna arbetar med  casen som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.  Varje skola utser inför finalen ett tävlingslag bestående av fem elever, varav minst två tjejer, som får presentera klassens lösningar för kvalificerade juryer under tävlingsdagen.

Handledning för dig som är lärare

Vad är Next Up? Hur jobbar vi med det i klassen? Hur är arbetet kopplat till läroplanen? Hur bedöms elevernas arbete?  Allt detta får du svar på här: Lärarhandledning_Next Up


Carlshöjdsskolan är en F-9-skola med integrerad träningskola. Skolans personal deltar aktivt i extern samverkan med aktörer i närområdet, universitet, andra lärosäten, forskningscentra och övriga aktörer i samhälle och näringsliv. Detta i syfte att förmedla kunskap, inhämta kunskap och influenser till kreativitet, nytänkande och pedagogisk utveckling samt utgöra ett led i det breddade synsättet för en skola med hållbar utveckling.

Grubbeskolan är en skola för alla elever. Vi har en god föräldrasamverkan och vår personal är behörig och engagerad. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete. Det betyder att vi arbetar förebyggande och att vi kan agera snabbt när det blir problem. Vi förenar vuxenkrav och tonårsliv till en positiv skola med goda studieresultat. Vi ingår i ett skolområde som samarbetar och tar ansvar för barnens hela skolresa, från 1 år till 16 år.

Engagerad personal, positiv attityd och ständig dialog. Det är våra byggstenar i arbetet med att stötta ungdomar i deras utveckling. Hos oss får både elever och lärare hjälp med sin IT-användning. På högstadiet har eleverna tillgång till en egen bärbar dator och i årskurserna F-6 är tillgången på bärbara datorer hög. Skolan har också en egen IT/mediaplan. Utifrån den får alla elever lära sig att använda IT som ett verktyg i sitt lärande.

Tegs centralskola är en av Umeås största 7-9 skolor med drygt 400 elever. Vi arbetar för tydlighet och delaktighet och vill att vår skola ska präglas av goda kunskapsresultat, trygghet och framtidstro. Det gör vi genom att arbeta inkluderande, språkutvecklande och identitetsskapande. På Tegs centralskola sätter vi eleven i centrum. Vi har höga förväntningar på vad våra elever kan uppnå, och når också höga mål.