facebook
twitter
youtube

Kontakta oss

Fredrik von Essen
Ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på IT&Telekomföretagen och projektansvarig Next Up
Telefon 08-762 70 57

Next Up är ett initiativ från IT&Telekomföretagen, som är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn.